Odvjetnički ured osnovan je s namjerom da svojim strankama pruži potpunu pravnu zaštitu u širokom spektru pravnih grana.

ČLANCI

Što učiniti ako vam je povrijeđeno pravo iz radnog odnosa?

Pitanje prava radnika, odnosno prava i obveza koje proizlaze iz radnog odnosa neka su od najčešćih pitanja koja se pojavljuju u praksi s obzirom na to da obuhvaćaju iznimno velik broj ljudi iz različitih društvenih i gospodarskih sfera.

Što učiniti kada Vam nije isplaćena plaća? Dobili ste otkaz, a smatrate da je odluka o otkazu nezakonita? Poslodavac Vam je naložio izvršavanje radnih zadataka koji prelaze djelokrug posla utvrđen za Vaše radno mjesto?

Osnivanje trgovačkog društva

Trgovačka društva koja poznaje hrvatski pravni sustav određena su Zakonom o trgovačkim društvima, a dijelimo ih na društva osoba: javno trgovačko društvo, komanditno društvo i gospodarsko interesno udruženja i društva kapitala: dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću.

U praksi najzastupljeniji oblik trgovačkih društava je upravo društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), pa tako i naše stranke bilo da su hrvatski državljani ili strani državljani, bilo da su fizičke ili pravne osobe, najčešće biraju ovaj oblik trgovačkog društva za ostvarivanje svoje gospodarske djelatnosti.

Raspolaganje imovinom za slučaj smrti

Želite svu ili dio svoje imovine za slučaju svoje smrti ostaviti točno određenoj osobi ili određenom nasljedniku? Pri tome želite isključiti drugog ili sve ostale nasljednike? Pitate se što je najbolja opcija za Vas?

Kako biste odlučili koji je pravni posao najprikladniji za Vaše potrebe prvo trebate znati kako postoji niz pravnih mogućnosti kojima se mogu regulirati pitanja imovinskih odnosa za slučaj smrti.

Kupoprodaja nekretnine

U slučaju da kupujete ili prodajte nekretninu nekoliko je nužnih koraka pri uspješnoj realizaciji ovog pravnog posla. Svakako savjetujemo da prije sklapanja ugovora potražite pravni savjet odvjetnika koji će za Vas izvršiti potrebne provjere nekretnine, izraditi ugovor o kupoprodaji koji najbolje odgovara Vašim potrebama i pratiti Vas na Vašem putu do uspješne realizacije kupoprodaje.

Kupoprodaja nekretnine dvostrano je obvezni pravni posao u kojem se prodavatelj obvezuje predati kupcu nekretninu u vlasništvo i posjed, a kupac za to isplatiti kupoprodajnu cijenu. Zakon o obveznim odnosima za ugovor o kupoprodaji nekretnine propisuje pisanu formu. Takav pisani ugovor mora sadržavati određene nužne sastojke kako bi bio valjan, ali i podoban za uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama.