Odvjetnički ured osnovan je s namjerom da svojim strankama pruži potpunu pravnu zaštitu u širokom spektru pravnih grana.

Osnivanje trgovačkog društva

Trgovačka društva koja poznaje hrvatski pravni sustav određena su Zakonom o trgovačkim društvima, a dijelimo ih na društva osoba: javno trgovačko društvo, komanditno društvo i gospodarsko interesno udruženja i društva kapitala: dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću.

U praksi najzastupljeniji oblik trgovačkih društava je upravo društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), pa tako i naše stranke bilo da su hrvatski državljani ili strani državljani, bilo da su fizičke ili pravne osobe, najčešće biraju ovaj oblik trgovačkog društva za ostvarivanje svoje gospodarske djelatnosti.

Želite osnovati d.o.o., a ne znate odakle krenuti? U ovom tekstu pronaći ćete podatke o tome što je sve potrebno kako biste došli do uspješnog osnivanja trgovačkog društva. Naš odvjetnički ured u ovom procesu svojim strankama pruža potrebnu pravnu pomoć i savjetovanje te izrađuje dokumente potrebne za osnivanje.

Osnivanje trgovačkog društva postupak je u kojem je bitno izvršiti dobru pripremu potrebne dokumentacije. Za početak potrebno je odabrati ime društva odnosno tvrtku. To je ime pod kojim društvo posluje i ono mora biti na hrvatskom jeziku ili na službenom jeziku neke od država članica EU, također mora se razlikovati od drugih tvrtki koje su ranije prijavljene u sudski registar. Dostupnost imena odvjetnik može unaprijed provjeriti za Vas uvidom u sudski registar. Najbolje je zato pripremiti alternativne opcije, ako prvi izbor imena bude zauzet.

Nakon izbora imena društva, potrebno je i odrediti adresu na kojoj će biti sjedište društva, a potrebna je i sljedeća dokumentacija:
- prijava za upis u sudski registar
- osnivački akt (društveni ugovor ili izjava o osnivanju ako društvo osniva samo jedna osoba)
- izjavu o prihvaćanju članova ovlaštenih za zastupanje
- odluka o imenovanju članova uprave
- ako društvo ima prokurista, tada i odluku o imenovanju prokurista
- odluka o utvrđivanju adrese društva.

Navedenu dokumentaciju za Vas može pripremiti odvjetnički ured, a Vi ćete istu trebati potpisati i ovjeriti (solemnizirati) kod javnog bilježnika.

S navedenom dokumentacijom se dakle odlazi kod javnog bilježnika kako bi ju isti ovjerio. Za te potrebe odvjetnički ured dogovara termin s javnim bilježnikom. Kod javnog bilježnika je dakle potrebna prisutnost osnivača i drugih osoba čiji se potpisi trebaju ovjeriti, kao i njihovi osobni dokumenti (osobna iskaznica, odnosno putovnica za strane osobe).

Nadalje, potrebno je otići u HITRO.HR ured ili u banku u kojoj ćete izvršiti uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi. U uredu HITRO.HR dobiti ćete Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikacijskoj ljestvici.

Temeljni kapital za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću iznosi 20.000,00 kuna, a može biti uplaćen u novcu ili u novcu i stvarima/pravima.

Rješenje o upisu u sudski registar donosi nadležni trgovački sud.

Nakon primitka rješenja suda, Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti.

Vaš odabrani knjigovođa izvršit će i daljnje potrebne prijave za društvo i to Poreznoj upravi, zatim Hrvatskom zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.