Odvjetnički ured osnovan je s namjerom da svojim strankama pruži potpunu pravnu zaštitu u širokom spektru pravnih grana.

Što učiniti ako vam je povrijeđeno pravo iz radnog odnosa?

Pitanje prava radnika, odnosno prava i obveza koje proizlaze iz radnog odnosa neka su od najčešćih pitanja koja se pojavljuju u praksi s obzirom na to da obuhvaćaju iznimno velik broj ljudi iz različitih društvenih i gospodarskih sfera.

Što učiniti kada Vam nije isplaćena plaća? Dobili ste otkaz, a smatrate da je odluka o otkazu nezakonita? Poslodavac Vam je naložio izvršavanje radnih zadataka koji prelaze djelokrug posla utvrđen za Vaše radno mjesto?

Na pitanja što učiniti u takvoj situaciji, kako se postaviti te koja su Vaša prava, odgovor možete dobiti u našem odvjetničkom uredu, gdje će Vam pravni stručnjak i poznavatelj prakse savjetovati koje je najbolje rješenje Vaše situacije s obzirom na okolnosti svakog individualnog slučaja.

Moguće je da za pojedini pravi odnos vrijede različita prava pravila. Naime, opći propis koji regulira prava i obveze poslodavca i radnika jest Zakon o rad, individualni pravni temelj koji regulira pojedinačni radni odnos jest u pravilu ugovor o radu, rješenje javnopravnog tijela i sl. Ovisno o pojedinim profesijama ili poslodavcima, moguće je da se na konkretni ugovorni odnos, primjenjuju i posebni zakoni, uredbe, kolektivni ugovor, pravilnik o radu i sl.

Zato za potrebe svakog slučaja odvjetnik utvrđuje koje se sve odredbe primjenjuju na konkretan radni odnos.

Ono s čime dosta stranaka nije upoznato, a važno je za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, jest da Zakon o radu predviđa kratke rokove za zaštitu prava iz radnog odnosa, odnosno, pokretanje sudskog postupka. Naime, Zakon o radu predviđa da radnik mora u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljena odluka kojom mu je povrijeđeno pravo ili od dana saznanja za povredu, podnijeti poslodavcu zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa. Nadalje, ako u daljnjem rok od 15 dana poslodavac ne udovolji zahtjevu radnika, radnik može u dodatnom roku od 15 dana podnijeti tužbu nadležnom sudu.

Dakle, preduvjet za tražiti zaštitu povrijeđenog prava iz radnog odnosa pred sudom, jest taj da je radnik prije toga poslodavcu podnio zahtjev za zaštitu svojih prava i to u navedenim rokovima.

Ovi rokovi ne primjenjuju se u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugog novčanog potraživanja iz radnog odnosa, primjerice zahtjev za isplatom plaće, otpremnine i slično.

Također, Zakonom o parničnom postupku propisano je da se radni sporovi na sudu moraju rješavati hitno, pa se tako prvostupanjski postupak mora okončati u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja tužbe.

Stoga ako smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, nemojte oklijevati, već se što prije obratite odvjetniku za savjetovanje i pravnu pomoć.