Odvjetnički ured osnovan je s namjerom da svojim strankama pruži potpunu pravnu zaštitu u širokom spektru pravnih grana.

PAKETI I USLUGE

Nudimo vam pakete i usluge s unaprijed određenim naknadama i obračunima.

Nekretnine

Provjera nekretnine, potpora i sudjelovanje oko pregovora između kupca i prodavatelja, izrada predugovora o kupoprodaji, izrada ugovora o kupoprodaji, na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, izrada tabularnih isprava, ishođenje OIB-brojeva za stranke, ishođenje uvjerenja o namjeni zemljišta, lokacijskih i drugih dozvola, upis predbilježbi prava vlasništva, upis uknjižbe prava vlasništva, sastavljanje ugovora o projektiranju i gradnji

Osnivanje trgovačkih društava

Priprema dokumentacije za osnivanje koja se potvrđuje kod javnog bilježnika- društveni ugovor/izjava o osnivanju, odluka o imenovanju uprave, izjava o prihvatu za direktora, odluka o predmetu poslovanja, odluka o poslovnoj adresi, sudjelovanje u osnivanju kod javnog bilježnika, zatim u HITRO.hr uredu ili prilikom uplate temeljnog kapitala, izreda specijalnih punomoći temeljem kojih osnivanje možemo izvršiti bez Vašeg prisustva, pomoć pri otvaranju bankovnog računa za novoosnovano društvo

Osobne i obiteljske stvari

Ugovori o darovanju imovine, ugovori o raspodjeli imovine za života, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, bračni i predbračni ugovori, upisi tih ugovora u zemljišne knjige, ishođenje prava vlasništva temeljem takvih ugovora

Radno pravo

Ugovori o radu, ugovori o djelu, managerski ugovori, pravilnici o radu, opomene i upozorenja, sve vrste odluka o otkazu ugovora o radu

Ostavinski postupak

Pokretanje ostavinskog postupka za hrvatske državljane i strance, ishođenje OIB brojeva za strane nasljednike, prikupljanje podataka o imovini ostavitelja u i izvan Republike Hrvatske; zastupanje u ostavinskom postupku i u postupku povodom upućivanja u parnicu, zastupanje u ishođenju Europskih potvrda o nasljeđivanju

Uz navedeno, nudimo Vam mjesečnu pravnu potporu u vidu kontinuiranog praćenja Vašeg poslovanja, uz fiksnu (paušalnu) mjesečnu naknadu. Kontaktirajte nas za više informacija.

KONTAKT