Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.