Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.

PODRUČJA PRAKSE

Obiteljsko i nasljedno pravo

 • Zastupanje u postupcima razvoda braka i uzdržavanja
 • Sastavljanje zahtjeva za sporazumni razvod braka
 • Zastupanje u postupcima bračne stečevine
 • Podjela bračne stečevine
 • Izrada bračnih ugovora
 • Sastav tužbi radi povrata ulaganja u tuđu nekretninu
 • Zastupanje u ostavinskom postupku, pokretanje ostavinskog postupka u ime nasljednika pred nadležnim domaćim i inozemnim tijelom
 • Zastupanje u parničnom postupku povodom ostavinskih sporova
 • Zastupanje u postupcima pobijanja oporuke
 • Zastupanje u postupcima radi utvrđenja i povrede nužnog dijela
 • Sastavljanje oporuka, zapisa, punomoći, te svih izjava
 • Sastavljanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
 • Sastavljanje nasljednopravnih ugovora i darovnih ugovora
 • Sastavljanje ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života
 • Prikupljanje podataka o imovini ostavitelja u i izvan Republike Hrvatske
 • Zastupanje u ishođenju Europskih potvrda o nasljeđivanju