Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.

PODRUČJA PRAKSE

Ovršno pravo

  • Izrada prijedloga za ovrhu i provođenje ovrhe
  • Zastupanje vjerovnika i dužnika u ovršnim postupcima pred javnim bilježnicima i sudovima
  • Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima naplate potraživanja
  • Upućivanje opomena dužnicima
  • Zastupanje u postupcima ovrhe radi ostvarenja novčanih i nenovčanih tražbina (ovrhe radi predaje u posjed, povrata na radno mjesto te u postupcima osiguranja izdavanjem privremenih mjera i prethodnih mjera)
  • Sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku