Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.

PODRUČJA PRAKSE

Trgovačko pravo i pravo trgovačkih društava

  • Pravno savjetovanje i zastupanje vezano uz osnivanje trgovačkih društava, izrada statuta i društvenih ugovora i drugih pravih akata društava te zastupanje na skupštinama društava, u postupcima upisa u sudski registar
  • Pravno savjetovanje i zastupanje vezano uz statusne promjene društava, pripajanje, spajanje, podjele, vezano uz poduzetničke ugovore te likvidacije društava
  • Sastavljanje i analiza svih vrsta trgovačkih ugovora
  • Obavljanje svih pravnih radnji pri upisu promjena u sudskom registru
  • Pravno savjetovanje kod svih vrsta statusnih promjena u trgovačkim društvima (povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, promjene u članstvu i sl.)
  • Osnivanje podružnica, pripajanja, spajanja i podjele društava
  • Stjecanje poslovnih udjela društva
  • Zastupanje kod likvidacija trgovačkog društva
  • Zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova
  • Savjetovanje u vezi s pripremom i provođenjem glavne skupštine, sjednice nadzornog ili upravnog odbora društva