Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.

PODRUČJA PRAKSE

Upravni postupci i sporovi i ustavno pravo

  • Pokretanje upravnog postupka
  • Zastupanje u ispitnom postupku te postupku osiguranja dokaza i na usmenoj raspravi
  • Sastavljanje žalbi, prigovora, prijedloga upravnog ugovora, prijedloga za obnovu postupka, prijedloga za oglašavanje rješenja ništavim, prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja i ostalih prijedloga
  • Pokretanje upravnog spora i zastupanje u upravnim sporovima
  • Podnošenje ustavnih tužbi