Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.

PODRUČJA PRAKSE

Nekretninski poslovi

 • Zastupanje u svim zemljišnoknjižnim postupcima vezano uz promet nekretnina i upise u zemljišne knjige / upisi vlasništva, etažnog vlasništva, hipoteka, služnosti i sl.), provjera nekretnine prije kupnje („due diligence“), upisi ugovora u zemljišne knjige, upisi zabilježbi spora u zemljišne knjige
 • Provedba pravomoćnih presuda, ugovora, sudskih i izvansudskih nagodbi kroz zemljišne knjige
 • Sastav ugovora vezanih uz stjecanje ili opterećenje nekretnine
 • Usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina
 • Ispravljanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnina
 • Provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka i postupaka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
 • Pravna provjera statusa nekretnina (izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama, brisanje tereta)
 • Pravno savjetovanje vezano uz zaštitu posjeda, stjecanje i zaštitu prava vlasništva, zajedničkog vlasništva, suvlasništva i etažnog vlasništva, služnosti, založnog prava i prava građenja
 • Pribavljanje lokacijskih, uporabnih i drugih dozvola u postupcima vezanim uz nekretnine i građenje
 • Sastavljanje ugovora o projektiranju i gradnji, ulaganju u nekretnine, zasnivanju stvarnih služnosti, zasnivanju različitih tereta na nekretninama
 • Savjetovanje prilikom pregovora oko sklapanja ugovora, izrada predugovora o kupoprodaji, izrada ugovora o kupoprodaji, na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, izrada svih vrsta drugih ugovora: ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o najmu, zakupu poslovnog prostora, darovanju, zajmu, posudbi, ugovora o djelu, ugovora o građenju, ugovora o ostavi, ugovora o nalogu, ugovora o diobi, ugovora o plodouživanju, ortakluku
 • Ostale pravne radnje iz područja stvarnog, zemljišnoknjižnog prava te pravnih odnosa vezanih uz nekretnine