Odvjetnički ured već duži niz godina posluje sa stranim klijentima, pri čemu uspješno pruža usluge na njemačkom i engleskom jeziku.

PODRUČJA PRAKSE

Pomorsko pravo

 • Postupci naknade materijalne i nematerijalne štete
 • Pravno savjetovanje charter tvrtki i koncesionara marina, suhi vez i vez u moru
 • Savjetovanje u vezi osiguranja plovila
 • Pomorski sporovi
 • Ugovori o kupnji ili prodaji plovila
 • Ugovori o najmu brodica i jahti
 • Ugovori o charter managementu
 • Ugovori o radu kabinskog osoblja
 • Ugovori o hipoteci i ostalim tražbinama
 • Ugovori o servisu i gradnji plovila
 • Ugovori o vezu za plovilo (suhi vez, vez u moru, bove)
 • Ugovori o zakupu plovila
 • Ugovori o servisu, gradnji i popravku broda
 • Uknjižba plovila